Psicologia infantil i juvenil

Treballem en les dificultats del procés de desenvolupament personal i emocional en què es pot anar trobant l'infant o adolescent en el seu trajecte vital, ja sigui per factors interns o externs a la seva persona.

Treballem en les dificultats del procés de desenvolupament personal i emocional en què es pot anar trobant l'infant o adolescent en el seu trajecte vital, ja sigui per factors interns o externs a la seva persona.

Així treballem amb:

 • Problemes de comportament (a l'escola i/o a casa)
 • Ansietat i/o depressió infantil
 • Pors i fòbies
 • Enuresi
 • Dificultats de relació i socialització (HHSS)
 • Bullying
 • Conflictes d'adolescents amb l'entorn familiar o escolar
 • Gestió de les emocions (intel·ligència emocional)
 • Assessorament a les famílies sobre pautes parentals i de criança
 • Orientació professional
 • Altres

També oferim:

Tallers de gestió emocional

Aquests tallers estan pensats per ser una eina perquè es pugui aprendre a gestionar les emocions de manera saludable i poder afrontar millor les situacions diàries com: l'enuig, la por, la ràbia, la frustració, les inseguretats...

L'objectiu és prendre consciència de les pròpies emocions (autoconeixement) i les dels altres, així com treballar l'empatia i aprendre a autoregular-se emocional i conductualment.

Unes bones habilitats socioemocionals i personals són imprescindibles per evitar conflictes, actituds i/o comportaments que puguin generar malestar o un patiment a la persona o al seu entorn proper en l'actualitat o al llarg de la seva vida.


Qui és el psicòleg infantil?

És un especialista en infància i adolescència que coneix el desenvolupament psicològic de l'infant o adolescent en cada etapa. I proporcionarà estratègies adequades per ajudar tant al nen o jove com al seu entorn proper (pares, família, escola,...) a créixer físicament i emocionalment feliç.

Quan hem de portar al nostre fill/a al psicòleg?

Pels pares no és difícil identificar quan al seu fill/a li pertorba alguna cosa, es distreu amb més facilitat o ha canviat en el seu comportament habitual.

Com treballem?

A Psicotec ens interessa el teu benestar personal i emocional i el de la teva família, per tant intervenim per aconseguir aquests propòsits de manera conjunta.